Moji pronalasci / My Inventions

Redovna cijena: 99,00 kn

Webshop cijena: 89,00 kn

Posebno izdanje autobiografije Nikole Tesle, fizičara, kemičara i matematičara koji je osmislio više od 700 patenata, izumitelja koji je zamislio i praktičnom učinio suvremenu uporabu električne energije. Načinio je prvi elektromotor na izmjeničnu struju, istraživao rendgenske zrake, pridonio osnovnim saznanjima o kozmičkim zrakama i potpisao dinamičnu teoriju gravitacije…
Teslin životopis opremljen je fotografijama i skicama pronalazaka te popraćen tekstom slovenskog fizičara, izumitelja, spisatelja i putopisca Andreja Detele, dobrog poznavatelja rada Nikole Tesle.

“Tesla je bez ikakve sumnje bio poseban genij, kakve danas zapravo i nismo spremni više priznavati. Dobro je poznavao postojeće znanstvene teorije svojeg doba, ali nije dopustio da ga one zaustave ili ograniče. Umjesto toga formalne je temelje širio u transcedentni prostor u kojem nije bilo granica između znanosti, umjetnosti i duhovnosti. Upravo su tako radili svi pravi geniji.” – Andrej Detela

Posebno izdanje Mojih pronalazaka u cijelosti je dvojezično – osim izvornika, koji je Tesla napisao na engleskome, usporedo je i potpun prijevod na hrvatskome.


This is a special edition of the autobiography of Nikola Tesla, physicists, chemists and mathematicians who invented more than 700 patents, and the inventor who conceived and made practical use of modern electricity. He invented the first alternating current (AC) motor and developed AC generation and transmission technology, investigated x-rays, contributed to the basic understanding of cosmic rays, signed the dynamic theory of gravity, etc.

Tesla’s autobiography is equipped with photographs and sketches of his inventions and accompanied by the text of Andrej Detele, Slovenian physicist, inventor and writer, a good connoisseur of the work of Nikola Tesla.

“Tesla was undoubtedly and exceptional genius, the likes of which we are virtually no longer prepared to recognize. He proposed a good knowledge of the existing scientific theories of his time, but did not let them stop him. Rather, he kept opening up the formal foundations – yes, foundations – towards the transcendental space where there are no borders between science, art and spirituality. This, after all, is how all of the real geniuses have worked.”

– Andrej Detela

A special edition of Nikola Tesla’s autobiography is fully bilingual – in addition to the original, which Tesla wrote in English, there is parallel and complete translation in Croatian language.

160 str., tvrdi uvez / 160 pages, hardcover

Pročitajte prvo poglavlje

Proizvod nije dostupan

Težina 0.7 kg