Osnovni podaci

Tvrtka: Znanje društvo s ograničenom odgovornošću za nakladničku, tiskarsku djelatnost i trgovinu
Skraćeni naziv: Znanje d.o.o.
Sjedište i adresa: Zagreb, Matka Mandića 2
Osnovna djelatnost: Nakladnička i tiskarska djelatnost
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Direktor: Zvonimir Čimić
Telefon: 01/3689 534
Telefaks: 01/3689 531
E-mail: webshop@znanje.hr
Web adresa: www.znanje.hr
OIB: 80627693538
Matični broj kompanije (MB): 3270491
Matični broj subjekta (MBS): 080009861, Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital Društva: 39.612.200,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Godina osnivanja: 1958.
Žiro račun:
IBAN:
Banka:
2484008-1101732178
HR4824840081101732178
Raiffeisenbank Austria d.d , Petrinjska 59, 10000 Zagreb